logo

Birlikte Denizlerde Projesi

In The Seas Together TRH4.1.ISEDP/P-03/1311

Proje Tanımı

Birlikte Denizlerde (BİRDENİZ) projesi dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin desteklenmesine yönelik bir Avrupa Birliği Hibe Programıdır.

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı, dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve sosyal koruma ile işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması amacına hizmet eden “sosyal içerme” öncelik ekseninin başarıya ulaşmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Birlikte Denizlerde (BİRDENİZ) projesi ile İzmir iline göç yoluyla gelerek yerleşmiş 18-29 yaş aralığındaki işsiz gençlere, teorik ve uygulamalı “Deniz Balıkları İşleme” eğitimi verilerek meslek sahibi olmaları sağlanacaktır.

Proje sonunda işsiz gençlerin teorik, uygulama, işbaşı eğitimleri ve girişimcilik (sertifikalı) eğitimleri sonunda İzmir’in önde gelen firmalarında istihdam edilmeleri sağlanacaktır.

Proje Hakkında

Genel Hedefler

  • İzmir iline ve çevresine göç yoluyla gelerek yerleşmiş 18-29 yaş aralığındaki 70 işsiz gence deniz balıkları işleme konusunda mesleki eğitim vererek yeni bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.

Hedef Gruplar

  • Göç Yoluyla İzmir’e gelmiş 18-29 yaş aralığında 70 işsiz genç.
  • Deniz balıkları işleme sektöründeki firmala.r

Nihai Faydalanıcılar

  • İşsiz Gençler.
  • Sektörde faaliyet gösteren firmalar.

Beklenen Sonuçlar

  • 70 işsiz gencin mesleki yeterliliğini sağlamak.
  • 70 işsiz gence firmalarda staj yaptırmak.
  • 70 İşsiz gence girişimcilik eğitimi aldırmak.
  • 70 işsiz gençten eğitimlerini başarıyla tamamlayan en az %51’ine sektörde istihdam sağlamak.
  • Okul-Sektör arasında bağlantı kurmak, Sürekli Eğitim Merkezi oluşturarak sürekliliğini sağlamak.

Eğitim Müfredatı

No:1

Kazanım: Balıkları ayırt etmek.

Uygulanacak Modül: Balıklar

Süre: 40/24

No:2

Kazanım: Yumuşakça ve eklem bacaklıları ayırt etmek.

Uygulanacak Modül: Yumuşakça ve Eklem bacaklılar

Süre: 40/24

No:3

Kazanım: Balıkçılık ve su ürünleri mevzuatını uygulamak.

Uygulanacak Modül: Balıkçılık ve Su ürünleri Mevzuatı

Süre: 40/16

No:4

Kazanım: Temizlik ve dezenfeksiyonu sağlamak.

Uygulanacak Modül: İşletme Temizlik ve Dezenfeksiyonu

Süre: 40/8

No:5

Kazanım: Sanitasyon kurallarına uygun kişisel bakım yapmak.

Uygulanacak Modül: Personel Hijyeni

Süre: 40/16

No:6

Kazanım: İşleme tesisine veya pazara balık nakli yapmak.

Uygulanacak Modül: İşleme Tesisine ve Pazara Balık Nakli.

Süre: 40/16

No:7

Kazanım: İşlenecek su ürünlerine ön işlem yapmak.

Uygulanacak Modül: Su Ürünlerinde İşlemeye Hazırlık.

Süre: 40/16

No:8

Kazanım: Su ürünlerini işleme tekniklerini uygulamak.

Uygulanacak Modül: Su Ürünleri İşleme Teknikleri.

Süre: 40/32

No:9

Kazanım: Su ürünlerini soğutmak ve dondurmak.

Uygulanacak Modül: Su Ürünlerini Soğutma ve Dondurma Teknikleri.

Süre: 40/16